ZARZĄDCA
Sebastian Jankowski
tel. 533 357 778
gdynia_puszczyka@zarzadca.pfrm.pl

INFOLINIA
tel. 22 703 43 49
infolinia@mdr.pl
czynna w godz. 8 – 17 w dni powszednieSkąd się dowiedziałeś o tym osiedlu?
Podaj swoje dane
Wyrażam zgodę na przesłanie mi informacji i ofert dotyczących najmu w ramach interesującej mnie inwestycji, przez MP Inwestycje 3 z siedzibą w Warszawie (00-032), ul. Przeskok 2.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MP Inwestycje 3 z siedzibą w Warszawie (00-032), ul. Przeskok 2. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zgłoszenie, w tym realizacji działań marketingowych (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora). Podanie danych jest warunkiem udzielenia odpowiedzi i przesłania oferty, a ich niepodanie uniemożliwi podjęcie przez nas działań opisanych powyżej. Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych) oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Szczegóły dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności.

Facebook:
profil firmowy PFR Nieruchomości

Strony internetowe:

o programie >>

o spółce >>

Inspektor Ochrony Danych:

Patrycja Szarama

iod@npfr.pl

501 187 152

Infolinia:

poniedziałek – piątek, godz. 8 – 17

tel. 22 703 43 49

infolinia@mdr.pl