KIEROWNIK PROJEKTU
Jerzy Sobański
tel. 501 187 241
jerzy.sobanski@pfrm.pl

ZARZĄDCA
Sebastian Jankowski
tel. 533 357 778
gdynia_puszczyka@zarzadca.pfrm.pl

INFOLINIA
tel. 22 703 43 49
infolinia@mdr.pl
czynna w godz. 8 – 18 w dni powszednieSkąd się dowiedziałeś o tym osiedlu?
Podaj swoje dane
Wyrażam zgodę na przesłanie mi informacji i ofert dotyczących oferty najmu przez MP Inwestycje 3 z siedzibą w Warszawie (00-032), ul. Przeskok 2.
Każdą ze zgód można wycofać w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Administratorem danych osobowych przez MP Inwestycje 3 Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na realizacji działań marketingowych. Przysługuje Pani/ Panu prawo żądania dostępu do swoich danych, sprostowania, usunięcia, prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo przeniesienia danych do innego administratora. Przysługuje Pani/ Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegóły w Polityce prywatności.

Facebook:
profil firmowy PFR Nieruchomości

Strony internetowe:

o programie >>

o spółce >>

Inspektor Ochrony Danych:

Patrycja Szarama

Tel. 572 774 725

iod@pfrm.pl

Infolinia:

poniedziałek – piątek, godz. 8 – 18

tel. 22 703 43 49

infolinia@mdr.pl