umowa najmu

Jest to umowa o najem instytucjonalny, którą zawierasz ze spółką MP 3 Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, utworzoną przez Fundusz Sektora Mieszkań dla Rozwoju FIZAN.

  • W umowie znajdziesz jasne i szczegółowe informacje o wszystkich obowiązkach Wynajmującego i Najemcy, a także o: opłatach, terminach płatności oraz zasadach korzystania z mieszkania.

  • Umowa o najem instytucjonalny jest zawsze zawierana na czas określony. W przypadku naszych inwestycji: 24 miesiące.
jak zostać najemcą

Jeżeli chcesz wynająć mieszkanie, sprawdzamy czy masz zdolność czynszową, a więc czy będziesz w stanie opłacać czynsz i rachunki.

SKŁADASZ:
  • oświadczenia dot. swojej sytuacji finansowej, czyli dochodów (np.: 800+, pensja, zysk z prowadzenia firmy) i zobowiązań, czyli stałych kosztów gospodarstwa domowego

  • dokumenty potwierdzające twoje dochody (np. zaświadczenie od pracodawcy)

  • upoważnienia do sprawdzenia twoich danych w BIG InfoMonitor i KRD (możesz mieć kredyt albo raty na meble, o ile je terminowo spłacasz)
opłaty mieszkaniowe
CZYNSZ

Jest to opłata za korzystanie z lokalu. Jeżeli spełniasz warunki programu „Mieszkanie na Start”, otrzymasz dopłatę do czynszu >.

OPŁATA EKSPLOATACYJNA

Obejmuje utrzymanie powierzchni wspólnych, w tym: oświetlenie chodników, parkingów, klatek schodowych, ogrzewanie klatek schodowych, utrzymanie zieleni, sprzątanie i odśnieżanie, usuwanie awarii, ryczałt na drobne remonty, przeglądy, instalacja urządzeń – zgodnie z aktualnymi przepisami, koszty zarządu nieruchomością wspólną.

RACHUNKI

Twoje indywidualne rachunki za: ogrzewanie, dostawy energii, wody oraz odbiór ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych. W każdym mieszkaniu są liczniki. Płacisz tylko za to, co sam zużyjesz.

oszacuj swoją dopłatę

Kalkulator dopłat

Dopłata:

częste pytania

Czy nadal będę mógł mieszkać z dziećmi, kiedy osiągną pełnoletniość?

Naturalnie. Twoje dziecko będzie aneksem dopisane do umowy jako współlokator, w związku z czym nabędzie prawa i obowiązki takie same jak Ty. Konieczne będzie również załączenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego. Korzystając z naszego notariusza, zrobisz to bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Czy mieszkające ze mną dziecko, po osiągnięciu pełnoletności, będzie musiało przejść badanie zdolności czynszowej?

Pełnoletnie dzieci nie są poddawane weryfikacji zdolności czynszowej. Sprawdzamy jedynie ich profil w BIG InfoMonitor i KRD.

Jeśli najemcy przysługuje prawo własności nieruchomości (działki) budowlanej, może zawrzeć umowę najmu?

Tak, właściciel działki budowlanej może zawrzeć umowę najmu. Przepisy nie zawierają żadnych ograniczeń dla właścicieli nieruchomości gruntowych.

Wybrałem mieszkanie w standardzie deweloperskim. Po kilku latach od podpisania umowy postanowiłem zrezygnować z mieszkania. Czy otrzymam zwrot pieniędzy zainwestowanych w wykończenie?

Co do zasady nie. Zgodnie z zapisami umowy, po zakończeniu najmu powinieneś usunąć zmiany i przywrócić mieszkanie do stanu pierwotnego (jeżeli tego nie zrobisz, wykonamy to sami, ale na Twój koszt). Zawsze możesz jednak napisać do nas wniosek o indywidualne rozpatrzenie sprawy.

Czy po śmierci najemcy, najem może być kontynuowany przez jego dziecko, jeżeli to dziecko tej pory z nim nie mieszkało?

Nie. Jeżeli Twoje dzieci z Tobą nie mieszkają, a chcą mieć prawo do kontynuacji najmu, muszą przystąpić do umowy jeszcze za Twojego życia.

Kto pokrywa koszt notariusza?

Jeżeli korzystasz z notariusza wskazanego przez nas, pokrywamy 100% kosztów. Jeżeli sam wybrałeś notariusza – 100% kosztów pokrywasz Ty. Przy umowie najmu instytucjonalnego będą to koszty: sporządzenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji oraz koszty wypisów notarialnych (po jednym wypisie dla każdej strony).

Podpisałem umowę najmu, ale po kilku latach zdecydowałem się wyjechać za granicę. Nie chcę, aby mieszkanie stało puste. Czy mogę je podnająć osobie trzeciej?

Nie. Nie wolno podnajmować mieszkania osobie trzeciej. Napisz do nas wniosek, w którym przedstawisz swoją sytuację. Każdy taki przypadek rozpatrzymy indywidualnie.

W mojej umowie jest zapis o waloryzacji czynszu. Czy to oznacza ciągłe podwyżki?

Zapis o waloryzacji jest standardem w długookresowych umowach najmu. Waloryzacja oznacza, że czynsz może się zmienić wtedy, kiedy zmieni się tzw. wskaźnik inflacji (średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w danym roku), publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W praktyce oznacza to, że:

  • Czynsz będzie waloryzowany raz do roku
  • Jeżeli wskaźnik inflacji będzie dodatni, czynsz ulegnie podwyższeniu, a jeżeli ujemny – obniżeniu
  • Wysokość ewentualnej podwyżki lub obniżki będzie równa wysokości wskaźnika inflacji
Odziedziczyłem inne mieszkanie. Czy nadal mogę być najemcą?

Tak. Natomiast posiadanie innego mieszkania może spowodować, że stracisz prawo do dopłat do czynszu.