WERYFIKACJA NAJEMCÓW

zasady najmu mieszkania na wynajem

Etap 1

Sprawdzamy, czy masz zdolność czynszową, tj. czy będziesz w stanie płacić czynsz i rachunki. Osoby, które udokumentują swoją zdolność czynszową, mogą wpłacić niższą, 2-miesięczną kaucję. Natomiast osoby, które zadeklarują, że po podpisaniu umowy najmu wpłacą wyższą, 4-miesięczną kaucję składają tylko oświadczenia o swoich dochodach i zobowiązaniach. I tylko na podstawie tych oświadczeń określamy ich zdolność czynszową. Obowiązkowa dla wszystkich jest weryfikacja w BIG InfoMonitor i KRD.


zasady najmu mieszkania na wynajem

Etap 2

Weryfikacja w BIG InfoMonitor oraz KRD. Nie możesz mieć żadnych zaległych (przeterminowanych) zadłużeń. Uwaga! Możesz mieć kredyt albo spłacać raty. Ważne, czy spłacasz swoje zobowiązania terminowo. Ta weryfikacja jest obowiązkowa dla wszystkich dorosłych osób w gospodarstwie domowym.

DOPŁATY DO CZYNSZU

Wszyscy najemcy mogą się ubiegać o dopłaty do czynszu w ramach programu Mieszkanie na Start. Taka dopłata jest przyznawana co roku (ponieważ Twoja sytuacja materialna może się zmienić). Maksymalnie możesz z niej korzystać przez 15 lat. Wysokość dopłat jest różna, ponieważ zależy od indywidualnej sytuacji każdego najemcy; obecnie lokatorzy osiedli PFR Nieruchomości S.A. pobierają nawet do 850 zł miesięcznie. Kwota dopłat jest odejmowana od czynszu i widnieje na fakturze.

Oszacuj swoją dopłatę

Kalkulator dopłat

Dopłata:

ILE KOSZTUJE NAJEM?

zasady najmu czynsz

Czynsz

To po prostu opłata za korzystanie z lokalu. Od czynszu są odejmowane dopłaty, przyznawane w ramach programu „Mieszkanie na Start”.


zasady najmu rachunki

Rachunki

Opłaty niezależne od nas: ogrzewanie, dostawy energii, wody oraz odbiór ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych. Każde mieszkanie ma liczniki; płacisz tylko tyle, ile zużyjesz.


Eksploatacja

Zaliczka na koszty eksploatacji powierzchni wspólnych, ich konserwację i naprawę.


Kiedy i o ile może być podniesiony czynsz? Sprawdź…

KOSZTY EKSPLOATACJI OBEJMUJĄ M.IN.:

 • Oświetlenie chodników, parkingów, klatek schodowych
 • Ogrzewanie klatek schodowych
 • Utrzymanie zieleni
 • Sprzątanie, odśnieżanie
 • Usuwanie awarii w częściach wspólnych, drobne remonty, przeglądy ogólnobudowlane
 • Przeglądy gwarancyjne
 • Przeglądy techniczne mieszkań
 • Instalacja urządzeń – zgodnie z aktualnymi przepisami
 • Koszty zarządu nieruchomością wspólną

ILE PIENIĘDZY NA POCZĄTEK?

Kaucja

2- lub 4-krotność miesięcznego czynszu. Jeżeli zgadzasz się, abyśmy sprawdzili Twoją zdolność czynszową, wystarczy 2-krotność. Jeżeli nie chcesz przechodzić weryfikacji czynszowej: 4-krotność (w takim przypadku Twoją zdolność czynszową oceniamy na postawie złożonych przez Ciebie oświadczeń). Kaucję wpłacasz w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy.

Czynsz

Pierwszy czynsz wpłacasz po podpisaniu umowy i protokolarnym przekazaniu lokalu.

Wyposażenie

Mieszkania są już wykończone: z podłogami, glazurą, terakotą, białym montażem w łazience, drzwiami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Ściany są pomalowane na biało. Po Twojej stronie jest zakup mebli (w tym kuchennych) oraz sprzętu RTV/AGD. Kupisz je wtedy, kiedy będziesz mógł.

CZĘSTE PYTANIA

CZĘSTE PYTANIA

Czy nadal będę mógł mieszkać z dziećmi, kiedy osiągną pełnoletniość?

Naturalnie. Twoje dziecko będzie aneksem dopisane do umowy jako współlokator, w związku z czym nabędzie prawa i obowiązki takie same jak Ty. Konieczne będzie również załączenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego. Korzystając z naszego notariusza, zrobisz to bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Czy mieszkające ze mną dziecko, po osiągnięciu pełnoletności, będzie musiało przejść badanie zdolności czynszowej?

Pełnoletnie dzieci nie są poddawane weryfikacji zdolności czynszowej. Sprawdzamy jedynie ich profil w BIG InfoMonitor i KRD.

Jeśli najemcy przysługuje prawo własności nieruchomości (działki) budowlanej, może zawrzeć umowę najmu?

Tak, właściciel działki budowlanej może zawrzeć umowę najmu. Przepisy nie zawierają żadnych ograniczeń dla właścicieli nieruchomości gruntowych.

Wybrałem mieszkanie w standardzie deweloperskim. Po kilku latach od podpisania umowy postanowiłem zrezygnować z mieszkania. Czy otrzymam zwrot pieniędzy zainwestowanych w wykończenie?

Najemcy mają różny gust i różne potrzeby; dlatego może się zdarzyć, że Twój wkład (pracy i pieniędzy) obniżył szanse na wynajęcie tego lokalu kolejnej osobie. Wówczas możemy usunąć ulepszenia, które zrobiłeś w mieszkaniu, przywracając lokal do stanu pierwotnego. Odbędzie się to na Twój koszt. Natomiast jeżeli będziemy chcieli zatrzymać te ulepszenia, zwrócimy Ci za nie pieniądze. Obliczając wartość ulepszeń, weźmiemy pod uwagę ich stan (stopień zużycia) na dzień opuszczenia lokalu.

Czy po śmierci najemcy, najem może być kontynuowany przez jego dziecko, jeżeli to dziecko tej pory z nim nie mieszkało?

Nie. Jeżeli Twoje dzieci z Tobą nie mieszkają, a chcą mieć prawo do kontynuacji najmu, muszą przystąpić do umowy jeszcze za Twojego życia.

Kto pokrywa koszt notariusza?

Jeżeli korzystasz z notariusza wskazanego przez nas, pokrywamy 100% kosztów. Jeżeli sam wybrałeś notariusza – 100% kosztów pokrywasz Ty. Przy umowie najmu instytucjonalnego będą to koszty: sporządzenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji oraz koszty wypisów notarialnych (po jednym wypisie dla każdej strony).

Podpisałem umowę najmu, ale po kilku latach zdecydowałem się wyjechać za granicę. Nie chcę, aby mieszkanie stało puste. Czy mogę je podnająć osobie trzeciej?

Nie. Nie wolno podnajmować mieszkania osobie trzeciej. Napisz do nas wniosek, w którym przedstawisz swoją sytuację. Każdy taki przypadek rozpatrzymy indywidualnie.

W mojej umowie jest zapis o waloryzacji czynszu. Czy to oznacza ciągłe podwyżki?

Zapis o waloryzacji jest standardem w długookresowych umowach najmu. Waloryzacja oznacza, że czynsz może się zmienić wtedy, kiedy zmieni się tzw. wskaźnik inflacji (średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w danym roku), publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W praktyce oznacza to, że:

 • Czynsz będzie waloryzowany raz do roku
 • Jeżeli wskaźnik inflacji będzie dodatni, czynsz ulegnie podwyższeniu, a jeżeli ujemny – obniżeniu
 • Wysokość ewentualnej podwyżki lub obniżki będzie równa wysokości wskaźnika inflacji

Już po podpisaniu umowy najmu instytucjonalnego odziedziczyłem inne mieszkanie. Czy to ma wpływ na moją sytuację jako najemcy?

Nabycie innego lokalu mieszkalnego w żaden sposób nie zmienia Twojej sytuacji. Bierzemy pod uwagę, że Twoja sytuacja materialna może się zmienić w trakcie trwania umowy.